Mini chapon PAC
Mini chapon eff

MINI KAPOEN

Productbeschrijving

MINI KAPOEN

De mini kapoen heeft dezelfde kenmerken als de kapoen. Alleen de stam die zijn kleine grootte kenmerkt is verschillend.
Het is een gevogelte dat men voor een feestelijk gerecht van 5 à 6 personen opdient.

souche volaille Dwergstam met trage groei

élevage In open lucht

nombres de jours 150 dagen

alimentation Graangewas: maïs voornamelijk
Verfijnd met afgeroomde melk op het einde van de kweektijd